ליקר לימון וג׳ינג׳ר
מארז שנאפס וריבה

Holländer Distillery

Kosher for Mehadrin
Under the supervision of the Mateh Yehuda Rabbinate

Our Products

 

About Holländer Distillery

Hollander is one of Israel's oldest independent distilleries.

We are continuing the work and tradition that began in the 1930's Czechoslovakia.

מזקקת הולנדר בעת הקמתה
רני הולנדר מנהלת מזקקת הולנדר

Roni Hollander, administratively together with family ember Motti Boker, develops and creates fine quality alcoholic distillates. From deep family roots, Roni brings life to the family business, holding her part in the generation chain.

מזיגה של ליקר מתוך חבית מתכת

Visiting the DIstillery

Take a tour of the distillery.

 

Learn about our history and production process.

 

Finish with a tasting of our wide variety of products.